BRANN

Vi består med brannprosjektering, brannteknisk tilstandsanalyse og oppdatering av byggetegninger, samt brannkonsept.
 

 • Brannrådgivning: Vi jobber i alle byggets faser og har lang erfaring med særskilte vurderinger eller analyser i nybygg, eksisterende og fredede bygg, samt samferdsel og infrastruktur. 
   
 • Brannprosjektering: 
  Vi tilbyr bistand med brannprosjektering som ansvarlig prosjekterende (RIBr) i både nye bygninger, tiltak eller ombygninger i eksisterende bygningsmasse. I mange søknadspliktige byggeprosjekter stilles det krav til brannprosjektering – en detaljert beskrivelse av hvordan brannsikkerheten skal ivaretas i prosjektet, og som beskrives i et brannteknisk notat (brannkonsept)
   
 • Brannteknisk tilstandsvurdering:  
  Tilfredsstiller deres bygg myndighetenes krav til brannsikkerhet? Vi gjennomfører branntekniske tilstandsvurderinger i alle typer bygg. 

UTFØRELSE OG MONTASJE

 

Vi kan utføre nybygg for privat, offentlige og næringslivet. Vi kan også bestå med montasje av byggesystemer/byggelementer (veggelementer, takelementer og Etasjeskiller)

BYGGETEGNINGER

 

webtjenester

Vi gjør ideen til virkelighet

MENY

ADRESSE

Idébolig AS

Jølstadbakken 14

2318 Hamar

TLF: 91 92 66 66

E-post: post@idebolig.no

Org.nr.: 924487259

 

KONTAKT OSS

Din e-post
Din melding
SEND
SEND
The form has been sent - thank you.
Please complete all required fields!

BYGGTEKNISK RÅDGIVNING

 

Idebolig AS kan bistå deg med en rekke ulike tjenester innenfor byggeteknisk rådgivning, prosjektering, bistand ved byggesak, brann rapport/ brannkonsept. 

 

BYGGESØKNADER

 

Ditt byggeprosjekt vil være avhengige av å sende inn en byggesøknad til kommunen.

 

Vi kan hjelpe deg med: 

 • Ansvarligsøker for alle typer prosjekter
 • Ansvarlig prosjekterende brann
 • Ansvarlig prosjekterende arkitektur
 • Ansvarlig utførende konstruksjon/ bygningsfysikk
 • Uavhengige kontroll

 

Byggeprosjekter vil ofte kreve fagmessig utførte byggesakstegninger, med tanke på Detaljnivået

 

Våre Arkitekter hjelper deg med å få realisert ditt byggeprosjekt. Vi kan være behjelpelig med å tegne det du ønsker å søke om.

 

Vi kan hjelpe deg med: 

 • Byggesakstegninger for nye boliger
 • Byggesakstegninger for tilbygg/påbygg
 • Byggesakstegninger for garasjer
 • Tegninger for fradeling
 • byggesakstegninger for bruksendring av fasade eller kjeller